ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:   ΠΤΥΧΙΑ CELI:
Β2:   CELI 1:
Μάιος 2007 Ιούνιος 2007 [pdf, wma]
Μάιος 2006 [zip] Ιούνιος 2006 [pdf, wma]
Νοέμβριος 2005 [zip]    Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Απρίλιος 2005 [zip] Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Νοέμβριος 2004 [zip] Ιούνιος 2003 [pdf, wma]
Ιούνιος 2004 [zip] 0
Νοέμβριος 2003 [zip] CELI 2:
Απρίλιος 2003 [zip] Ιούνιος 2007[pdf, wma]
 
Ιούνιος 2006 [pdf, wma]
 Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]
Γ1:
Μάιος 2007
Μάιος 2006 [zip]      
Νοέμβριος 2005 [zip]
Απρίλιος 2005 [zip]  
B1:   CELI 3:
Μάιος 2007 Ιούνιος 2007 [pdf, wma]
 
Ιούνιος 2006 [pdf, wma]
 Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]
   
     
 
   

CELI 4:

 
Ιούνιος 2006 [pdf, wma]
 Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]
 
 
    CELI 5:
   
Ιούνιος 2006 [pdf, wma]
 Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]